“כלכלה חדשה", “כלכלה גלובלית" - אלה הם מושגים המושמעים יותר ויותר בכלי התקשורת בשנים האחרונות. מושגים אלה קשורים לתהליך המשפיע על הכלכלה, על הפוליטיקה, על התרבות ועל החברה בכל המדינות בעולם - תהליך הגלובליזציה בפרק זה נבחן את משמעותו של תהליך הגלובליזציה בתחום הכלכלה, נבדוק כיצד כלכלת ישראל משתלבת בתהליך עולמי זה, ונראה כיצד הגלובליזציה משפיעה על ענפי התעשייה, המסחר והשירותים היצרניים בישראל. הכלכלה הגלובלית מהי העולם נמצא כיום במצב שבו מדינות רבות משולבות זו בזו בכלכלתן, ונוצר שוק עולמי אחד שבו טכנולוגיה, מידע, הון, סחורות ועובדים זורמים ממקום למקום במהירות, ולעתים ללא תלות במרחק. הגורם המרכזי שהאיץ את התהליך הוא הפיתוחים הטכנולוגיים החדשים בתחום התקשורת והעברת המידע - כמו, למשל, התפתחות האינטרנט בשנות ה.90- כיצד התרחש התהליך מדינות רבות צמצמו את ההגבלות על יבוא של סחורות ממדינות אחרות, וכך נפתחו השווקים של אותן מדינות והתאפשר מעבר חופשי של סחורות ושירותים ממדינה למדינה. כתוצאה מכך, המוצרים המיוצרים בכל מדינה צריכים לעמוד בתחרות בין-לאומית: הם צריכים להתחרות, באיכותם ובמחירם, במוצרים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית