התעשייה בישראל תעשייה מתקדמת: • תעשיית טכנולוגיה עילית - אלקטרוניקה, כלי טיס ותקשורת אלקטרונית, תרופות וציוד רפואי ומדעי. • תעשיית טכנולוגיה מעורבת-עילית - כימיה, מכונות, ציוד חשמלי וכלי הובלה )ללא כלי טיס(. תעשייה מסורתית: • תעשיית טכנולוגיה מסורתית - מזון, משקאות, טקסטיל, הלבשה, עור, עץ, נייר ודפוס. • תעשיית טכנולוגיה מעורבת-מסורתית - כרייה וחציבה, מינראלים, גומי, פלסטיק, מתכת ומוצרי מתכת. הערה: זו איננה חלוקה חד-משמעית, ולדוגמה: בענף הדפוס יש מפעלים המשתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, אבל ענף הדפוס מוגדר כענף מסורתי מאחר שרבים ממפעלי הדפוס משתמשים עדיין בטכנולוגיה מסורתית. הייצור התעשייתי: בשנת 2002 היווה התוצר התעשייתי כ17%- מסך כל התוצר המקומי בישראל. בשנות ה90- גדל הייצור התעשייתי בקצב של 6.7% בממוצע לשנה )לשם השוואה: בשנות ה80- גדל הייצור התעשייתי בקצב של כ2.5%- בממוצע לשנה(. עיקר הגידול נבע מהגידול בייצור בענפי התעשייה המתקדמים. היצוא התעשייתי: מאז קמה מדינת ישראל, גדל היצוא של סחורות תעשייתיות שונות פי 20 ויותר מיצוא בסדר גודל של כ18- מיליון דולר בשנת ,1950 ליצוא בסדר גודל של  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית