משימות לסיכום היחידה 1 סכמו את המאפיינים העיקריים של אוכלוסיית ישראל. היעזרו בתוכן העניינים של היחידה ובמושגים המופיעים לכל אורכה בשולי הדפים. 2 ביחידה מתוארים תהליכי שינוי שהתחוללו באוכלוסיית ישראל. מנו את השינויים והביעו את דעתכם: א. באיזה תחום היה השינוי הגדול ביותר? ב. אילו תהליכי שינוי היה כדאי לנסות לעצור או לפחות להאט? מדוע? הוסיפו הסברים לתשובתכם. 3 במהלך היחידה תוארו 4 קבוצות אוכלוסייה ייחודיות: חרדים, נשים, קשישים ועובדים זרים. ערכו דיון והביעו את דעתכם לגבי כל אחת מהקבוצות - מדוע היא נחשבת לקבוצת אוכלוסייה חלשה? מה על המדינה לעשות כדי לתמוך בכל אחת מהקבוצות? ומה רצוי שכל קבוצה תעשה כדי לעזור לעצמה?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית