תוחלת החיים תלחות םייחה של אדם שנולד בישראל עלתה מאז קום המדינה בכ10- שנים - ובתחום זה ישראל ניצבת כיום בין המדינות המפותחות ביותר בעולם. העלייה בתוחלת החיים נכונה גם לאוכלוסייה היהודית וגם לאוכלוסייה הערבית, אם כי תוחלת החיים של האוכלוסייה הערבית עדיין נמוכה מזו של האוכלוסייה היהודית. )א29( תוחלת החיים של הנשים בישראל, כמו במדינות מפותחות אחרות, גבוהה מזו של הגברים. אך בישראל ההפרש בין המינים הוא 5-4 שנים, בעוד שבמדינות מפותחות אחרות ההפרש הוא 8-7 שנים. )א30( העלייה בתוחלת החיים בישראל נובעת משיפור שירותי הבריאות וההאורבת■ ובעליית רמת החיים. מאז קום המדינה ועד היום, שיעורי התמותה בישראל - בכל הגילים ובכל קבוצות האוכלוסייה - ירדו ירידה ניכרת. כמו כן יש ירידה בתתומת תוקוניתה: יותר ויותר תינוקות נשארים בחיים - בזכות התפתחות השירותים למניעת מחלות, המעקב השוטף אחר נשים בתקופת ההריון, האבחון המוקדם של בעיות אצל עוברים והטיפול המתקדם בפגים. תוחלת החיים: אורך החיים הממוצע הצפוי לאדם החי במקום מסוים. ככל שרמת החיים ורמת התזונה באותו מקום טובות יותר, ורמת שירותי הרפואה והתברואה גבוהה יותר, כן ג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית