דמוגרפיה: מדע החוקר את גודלה ואת הרכבה של האוכלוסייה. הדמוגרפים אוספים נתונים לגבי תופעות ותהליכים כגון לידות, פטירות, נישואין, גירושין, תנועות הגירה ועוד, ומנתחים בעזרתם את השינויים המתרחשים באוכלוסייה. מדינה מפותחת: מדינה המתאפיינת ברמת חיים וברמת השכלה גבוהים, וברמת טכנולוגיה טובה. רוב התושבים מתגוררים בערים, והם נהנים ממערכות תשתית מפותחות וממיגוון רחב של שירותים באיכות טובה. ברוב המדינות האלה האוכלוסייה גדלה בקצב איטי. בנוסף למדינות המפותחות יש בעולם מדינות פחות-מפותחות - מדינות שרמת הפיתוח שלהן נמוכה, וברובן האוכלוסייה גדלה בקצב מהיר בגלל שיעורי לידה גבוהים. בקרב המדינות הפחות- מפותחות מצויה קבוצת מדינות שרמת הפיתוח שלהן היא הנמוכה ביותר. קבוצה זאת היא קבוצת המדינות התת-מפותחות. אוכלוסיית ישראל היא אוכלוסייה מגוונת - אוכלוסייה רבת פנים ורבת ניגודים: יש בה רוב יהודי ומיעוט ערבי; יש בה תושבים ותיקים ועולים חדשים; יש אנשים ממדינות מוצא רבות ושונות; יש קבוצות שונות של השתייכות דתית, לאומית ותרבותית; ויש בה גם עובדים זרים ממדינות רבות. מספר התושבים בישראל הוא כיום )שנת 2006( כ7- מיליו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית