ההצעה הראשונה לתכנית שלום שהתבססה על "הקו הירוק" היא "תכנית אלון" - תכנית שהגיש יגאל אלון לראש הממשלה לוי אשכול בשנת ,1967 מיד לאחר מלחמת ששת הימים. )ראו מסגרת( .3 ארץ ישראל השלמה: התוויית גבול חדש לחלוטין, שישקף את המציאות הגאוגרפית-דמוגרפית-יישובית הנוכחית בחבלי יהודה ושומרון. כיום מצויים בתוך החבל מאות יישובים יהודיים חדשים, תשתיות, אזורי תעשייה ואזורי חקלאות ומרעה. קו הגבול החדש יעבור ממזרח, לאורך נהר הירדן, וחבלי יהודה ושומרון יסופחו לריבונותה של ישראל על אוכלוסייתם היהודית והערבית. )יש הכוללים בארץ ישראל השלמה גם את חבל עזה(. שאלת הגבולות והשלום בין מדינת ישראל לשכנותיה לא ירדה מעל סדר היום הציבורי במהלך כל שנות קיומה. בתקופה זאת עברה ישראל תקופות של מלחמות, פיגועים וטרור, שינויי גבולות, דיונים והסכמים שמטרתם לקרב את הצדדים למצב של שלום שיביא ליציבות בינה לבין שכנותיה. אי השקט באזור, והעדר גבולות מוסכמים, משפיעים על החיים בארץ, על רמת הביטחון, על המצב הכלכלי ועל מתחים ביחסים בין קבוצות שונות בתוך החברה הישראלית, ובין ישראל לשכנותיה. ההסדרים העיקריים שהוצעו בתכנית אלון: הגבול המזר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית