מפת הדרכים: מפת הדרכים היא תכנית להשגת התקדמות הדדית של ישראל והפלסטינים בתחום המדיני, הביטחוני, הכלכלי וההומניטארי, לקראת הסדר סופי וכולל לסכסוך הישראלי-פלסטיני ולחתימה על חוזה שלום. התכנית הוצגה לראשונה על ידי נשיא ארה"ב, ג'ורג' בוש, בשנת ,2002 והיא קיבלה חסות מארבעה גורמים בינלאומיים - ארה"ב, האיחוד האירופי, האו"ם ורוסיה. קצב ההתקדמות בביצועה יהיה תלוי במאמציהם של הצדדים למלא כל אחת מההתחייבויות המפורטות בתכנית, ועיקרן: .1 הפסקת האלימות והטרור. .2 בחירת מנהיגות פלסטינית הפועלת בהחלטיות נגד הטרור, ומוכנה ומסוגלת לכונן דמוקרטיה פעילה. .3 נכונות ישראלית לסייע להקמת מדינה פלסטינית דמוקרטית, וככל שיתקדמו העשייה ושיתוף הפעולה הביטחוניים - להקפיא גם את כל פעילות ההתיישבות של ישראלים. מפת הדרכים טרם יושמה, למרות שנקבעו לה לוחות זמנים, אך לדעת גורמים בין-לאומיים היא מהווה מרכיב חשוב במאמצים לקידום השלום באזורנו. ההתנתקות )2005(: לאחר נסיגת צה"ל מכל עריה הערביות של רצועת עזה, נותרה ההתיישבות היהודית ברצועת עזה בשלוש מובלעות, שמנו יחד כ6,200- תושבים יהודיים ב17- יישובים, ששכנו בקרב אוכלוסייה ש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית