גבולות מדיניים הם, מעצם טיבם, גורם מלאכותי הנכפה על המרחב הטבעי. הסיווג המוכר ביותר של הגבולות הוא במיונם לתולובג טםייעב ותולובג םייתוכאלמ. הגבולות הטבעיים מבוססים על צורות נוף פיזיות - נהרות, נחלים, ימות ורכסי הרים. הגבול בין ישראל לירדן, לדוגמה, הוא גבול טבעי העובר באפיקים של נהר הירמוך ונהר הירדן. לעומת הגבולות הטבעיים, הגבולות המלאכותיים מבוססים על קווי האורך והרוחב של מפת העולם או על חיבור של נקודות התייחסות שרירותיות במרחב. כאשר מדינות מסכימות על קו הגבול ביניהן ואין להן תביעות על השטחים שמעבר לקו המוסכם, הגבול ביניהן נקרא לובג םכסומ או לובג רכומ. לרוב שוררים יחסי שלום בין המדינות השוכנות משני צידיו של גבול כזה, והוא פתוח למעבר מצד לצד. לישראל יש גבול מוסכם עם מצרים, והגבול עם ירדן מוסכם רק בחלקו - קטע הגבול העובר לאורך בקעת הירדן )מדרום לבקעת בית שאן ועד למרכזו של ים המלח( אינו גבול מוסכם, שכן לטענת הירדנים חלוקת הריבונות על השטח שממערב לגבול הזה צריך להיקבע בהסדר בין ישראל לפלסטינים. כאשר אין הסכמה בין מדינות על קו הגבול ביניהן, לגבול יש מעמד זמני. לובג ינמז נוצר בעקבות מלחמה ש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית