הארץ שלי כתבה: רחל שפירא הארץ שלי היא ים והיא הר, היא עמק ירק, והיא פרא מדבר, היא אפק טובע בתוך עננים, היא אבן חולות, וחופים לבנים. הארץ שלי היא חמסין והיא כפור, היא חדי הצוקים ורכות המישור, היא רבת מרחבים והיא כה קטנטנה היא שחק גבוה, והיא אדמה. הארץ שלי היא צבעים וריחות, היא סמטה של רחוב והיא ארבע רוחות, היא שלות הכפרים והיא דפק העיר, היא בכי חנוק ולחן של שיר. הארץ שלי היא תריסר אהובי, היא אלפי אלמונים החולפים על פני, היא כאב ושנאה, והיא פחד עמק, והיא צרור של שמחות אהבה, והיא צחוק. הארץ שלי היא מלח ודבש, היא ספר עתיק והיא פלא חדש. היא ספור מאבק שאיננו נואש, היא הארץ שלי היא הארץ שלי ממש, ממש. כי יהוה אהי, מביא אל-ארץ טובה: ארץ, נחלי מים--עינת ותהמת, יצאים בבקעה ובהר. ארץ חטּה ושערה, וגפן ותאנה ורמון; ארץ-זית שמן, ודבש. )דברים ח, 8-7(  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית