חלקי הדיבור כמו בשפות רבות גם בשפה העברית יש עשרות אלפי מילים. לכל מילה יש משמעות משלה, למשל: תלמיד, אל, ירוץ, חרוץ, הצלחה. לכל אחת מן המילים האלה יש מובן משלה, אך אם נסדר אותן בסדר מסוים, ונחבר אותן זו לזו יתרחש קסם: תלמיד חרוץ אל ההצלחה ירוץ. המילים הבודדות התחברו יחד למשפט המביע רעיון. איך התרחש הקסם הזה? - ההסבר פשוט: עבודת צוות! כל מילה מעשרות אלפי המילים בשפה שייכת לקבוצת מילים. לכל קבוצת מילים יש שם משלה, תפקיד משלה ותכונות מאפיינות משלה. כאשר כל מילה "יושבת" במקום הנכון - אוסף המילים הופך למשפט. המילים המופיעות במשפט זה שייכות לקבוצות המילים הבאות: שמות עצם: תלמיד, הצלחה פעלים: ירוץ תארים: חרוץ מיליות: אל את כל המילים בשפה אפשר למיין לקבוצות האלה. קבוצות אלה נקראות חלקי הדיבור. בפעילויות הבאות נכיר את שלוש הקבוצות הגדולות של חלקי הדיבור: שמות עצם, פעלים ותארים, ועוד קבוצת מילים קטנה יותר אך לא פחות חשובה - מיליות. פעילות :1 שמות עצם פעילות :1 שמות עצם פעילות :1 שמות עצם פעילות :1 שמות עצם פעילות :1 שמות עצם (פעילות בקבוצה) פירוש המילה עצם הוא דבר. שמות עצם הם דברים: חפצים, בעלי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית