פותחים מילון קוראים על: המשפחה בהודו לומדים על: מילים במילון בפעילויות של שער זה נראה איך אפשר להיעזר במילון כדי להבין מילים "קשות". נבדוק איך מוצאים מילים במילון, איך ההסבר במילון בנוי, ומה אפשר ללמוד ממנו על המילים. התמצאות במילון פעילות :1 איזה מילון זה? פעילות :1 איזה מילון זה? פעילות :1 איזה מילון זה? פעילות :1 איזה מילון זה? פעילות :1 איזה מילון זה? (פעילות כיתתית) א. הביאו לכיתה מילונים )עבריים( מסוגים שונים מהבית, מהספרייה הכיתתית או מספריית בית-הספר. ב. בחרו באחד המילונים, עלעלו בו ובדקו: האם המילון מודפס או ממוחשב? האם המילון מתאים לילדים, לנוער או למבוגרים? לפי מה קבעתם זאת? האם יש בו איורים או תצלומים?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית