הלאומיות האירופית והלאומיות היהודית - מבט משווה על הזמן ועל הגורמים הלאומיות האירופית התפתחה בשלהי המאה ה18- ובמהלך המאה ה . 19- הלאומיות היהודית החלה להתפתח אחרי הלאומיות האירופית - רק בשנות ה80- וה90- של המאה ה . 19- התעוררות הלאומיות האירופית והתעוררות הלאומיות היהודית הושפעו מן המודרניזציה שהתחוללה באירופה במאה ה - 19- התיעוש , העיּור , החילּון והדמוקרטיזציה . הלאומיות היהודית הושפעה מן התנועות הלאומיות שפעלו באירופה ומן האידאולוגיה שלהן . עם זאת כבר בתקופת המקרא ובמהלך ההיסטוריה היהודית , לפני ההתעוררות הלאומית של התקופה המודרנית , היו לעם ישראל סימנים שייחדו אותו - שפה , דת , טריטוריה שחיו בה וּכמה ּ אליה , היסטוריה משותפת ותקוֹות לעתיד . בחיבורו " מדינת היהודים" טען הרצל כי היהודים הם עם , ולכן כמו יתר העמים הם זכאים למדינה משלהם . לדעתו , מדינה ריבונית , שאומות העולם מכירות בקיומה החוקי , תפתור את בעיית היהודים . בתפיסה זו יצר הרצל צירוף בין הּוגש הלאומי - תחושת ההשתייכות ללאום והדבקות ֵ בו - לבין התביעה למסגרת מדינית-פוליטית . בכך ביטא הרצל את הרעיון הבסיסי של הלאומיות המודרני...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית