לחזרה ולדיון . 1 ההיסטוריון י' עילם כותב : "הגדודים העבריים אינם חשובים בשל התפקיד שמילאו בכיבוש הארץ . תפקיד זה היה צנוע . גם לא כמכשיר פוליטי לחיזוק הברית בין בריטניה והציונות . ] ... [ הגדודים פשוט חייבים היו לקום כדי להוכיח נכונותו של העם היהודי להילחם על ארץ ישראל ולשפוך דמו עליה " . ) הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה , עמ' ) . 332 א . מה הייתה חשיבות הגדודים לטענת י' עילם ? ב . מה היו השיקולים שדחפו להקמת הגדודים ? האם יש התאמה בין השיקולים לבין הערכתו של עילם ? ג . עילם טוען כי תפקיד הגדודים היה צנוע . מדוע ? . 2 על הזיקה בין הקמת הגדודים והצהרת בלפור כותב החוקר א' בר אייל : ] ... [ " משהחליטו הבריטים לכבוש את הארץ , הבינו שעצם הכיבוש לא יקנה להם זכות להישאר בה ולספחה לאימפריה הבריטית , לנוכח התנגדותן של צרפת , רוסיה וארצות הברית , כל אחת מסיבות אחרות . לכן היה ברור להם שוב כי עליהם להתבסס על גורם מקומי , שיבקשם להישאר בארץ . הגורם האמין היחיד היה הגורם הציוני . על רקע זה ניתן להבין את עיתויה של הצהרת בלפור . ההחלטה ] ... [ באה לפתור היבט נוסף של בעיות המלחמה של הבריטים : כו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית