בימי מלחמת העולם הראשונה ההנהגה הציונית מתלבטת בימי מלחמת העולם הראשונה חיו יהודים בשני צדי החזית : הן בשטחי מדינות ההסכמה הן בשטחי מדינות המרכז . ההנהגה הציונית התחבטה בדילמה : באיזה מן הצדדים היריבים לתמוך - במדינות ההסכמה או במדינות המרכז !? הדילמה כללה שיקולים מורכבים שהיו קשורים בגורלם של יהודי אירופה בימי המלחמה , בגורלו של היישוב היהודי בארץ ישראל , ובעתידה המדיני של הארץ . בתחילת המלחמה העדיפה הנהגת התנועה הציונית , בראשות אוטו ורבורג , לנקוט מדיניות ניטָרלית , ולכן הקימה בק ֹ ּפנהגן ֶ לשכת קשר לכל סניפי התנועה . קופנהגן נבחרה כי דנמרק הייתה ניטרלית במלחמה . על המדיניות הניטרלית של התנועה הציונית השפיעו כמה שיקולים . כאזרחים , הצטרפו היהודים לצבאות של המדינות שבהן חיו , וכך נאלצו להילחם אלה באלה . גם הצורך לשמור על הביטחון של היישוב היהודי בארץ ישראל , שהיה תחת שלטון העות'מאנים , חיזק את המדיניות הניטרלית . האימפריה העות'מאנית שלטה על ארץ ישראל , והצטרפה למלחמה בצד מדינות המרכז בנובמבר . 1914  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית