לחזרה ולדיון . 1 א . ערכו רשימה של הארגונים והמפלגות שהקימו העולים בעלייה הראשונה ובעלייה השנייה וציינו את תחומי פעילותם . ב . כיצד ביטאו ארגונים ומפלגות אלה את האידאולוגיה של העולים בעלייה הראשונה ובעלייה השנייה ? ג . מהי לדעתכם חשיבות ההתארגנות של העולים במפלגות ובארגונים ? . 2 אליעזר בן יהודה סבר כי שפה לאומית והשכלה לאומית הן מיסודות הלאומיות . מה היו הפעולות שנעשו בתחומים אלה בימי העלייה הראשונה והעלייה השנייה ? ומה היו הקשיים שעמדו לפני המבצעים ? . 3 ערכו השוואה בין העלייה הראשונה לעלייה השנייה : א . ציינו את הדומה והשונה בין העליות . התבססו על פרקים ז-ח . ב . הסבירו אילו עקרונות מן האידאולוגיות הלאומיות הגשימו העולים בעליות האלה . היעזרו גם בפרקים ד , ה , ז . ג . יש חוקרים המכנים את העלייה הראשונה והעלייה השנייה "עליות מכֹוננות . " מה משמעות הכינוי הזה ? איזו גישה ערכית הוא משקף ? ד . יש חוקרים הרואים במתיישבים בארץ ישראל - מהגרים . הסבירו את גישתם . ה . באיזו גישה מבין הגישות המוצגות בסעיפים ג-ד אתם תומכים ? נמקו . פעילויות ומצגת toldot . cet . ac . il לומדים היסטוריה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית