ארגונים ומפלגות האיכרים מקימים אגודות התפתחות המשק החקלאי ביישובים הכפריים חייבה את האיכרים להקים אגודות ש ֶ ייצגּו ְ את הצרכים שלהם . במושבות הקימו האיכרים אגודות לפי ענפים חקלאיים . בשנת 1900 קמה אגודת האיכרים , שמטרתה הייתה לשמור על האינטרסים של האיכרים . באותה שנה הוקמה בפתח תקווה אגודת " הפרדס" שייצגה את האיכרים מגדלי ההדרים במושבה . עד מהרה הצטרפו אל האגודה מגדלי הדרים ממושבות אחרות . אגודת "הפרדס" פיתחה את ענף ההדרים באמצעות שילוב שיטות עיבוד חדישות , שימוש באמצעי דישון חדישים ושיווק הפרי לחוץ לארץ . ענף ההדרים שגשג יותר ויותר , וערב מלחמת העולם הראשונה היו יבולי ההדרים כמחצית מכמות היבולים החקלאיים בארץ . השגשוג אפשר לאגודה להרחיב את פעילותה והיא נקטה יוזמות כלכליות : הקימה בחדָרה מפעל לייצור תיבות עץ לאריזת הפרי , רכשה מחסן בנמל יפו לאחסון הפרי , ואחר כך יזמה קשר עם חברת סּונּות ָ שהובילה את הפרי באוניות לנמלים באירופה . פעולות אלה הוזילו את מחיר השיווק של הפרי והגדילו את ההכנסות של ענף ההדרים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית