פרק ח : חברה ותרבות בימי העלייה הראשונה והעלייה השנייה בעזרת מלחמת המעמדות קיוו חברי " פועלי ציון" ליצור חברה שתקדש את הצדק החברתי ואת השוויון המעמדי . הם ראו ביצירת מעמד של פועלים שכירים בארץ ישראל תנאי לקיומה של מלחמת המעמדות . חברי " פועלי ציון" ראו באיכרים שבמושבות מעסיקים קפיטליסטים שנגדם יוכלו לנהל מלחמת מעמדות . עם הזמן שינו חברי " פועלי ציון" בארץ ישראל את תפיסתם , לאחר שבמפלגה גבר כוחם של מי שביקשו להעניק לה מאפיינים ארצישראליים . בראש מאבק זה עמדו דוד בן גוריון , יצחק בן צבי וישראל שוחט ) עמ' . ) 113 בהשפעתם תמכה " פועלי ציון , " בדומה ל"הפועל הצעיר , " במאבק על העבודה העברית . מאוחר יותר חבריה חדלו להשתמש ביידיש , והשפה העברית נהפכה לשפתם של חברי " פועלי ציון" בארץ ישראל . " פועלי ציון" לקחה תחת חסותה את ארגון " השומר , " ומנהיגיה עיצבו את רעיונות הארגון ואת דרכי פעולתו ) עמ' . ) 113 שתי המפלגות שינו את עמדתן בנוגע להתיישבות קבע . מפלגת " הפועל הצעיר" התנגדה להתיישבות קבע , כי שאפה להקים חברת פועלים יהודים בארץ ישראל . תהליך דומה התרחש גם במפלגת " פועלי ציון , " שאף היא התקש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית