לחזרה ולדיון . 1 בעלייה הראשונה ובעלייה השנייה הונחו יסודות להתיישבות הלאומית בארץ ישראל . א . מה היו מאפייני העולים בשתי העליות , ומהו הדמיון והשוני שהיו בין העולים ? ב . באילו תחומים הניחו העולים יסודות לקיום לאומי בארץ ישראל ? הסבירו . ג . עם אילו קשיים התמודדו העולים ? ד . אילו עקרונות מן האידאולוגיות הלאומיות הגשימו העולים ? . 2 " ראשיתה של ההתיישבות השיתופית ] ... [ קשורה בהצטלבותם של שני תהליכים : תחילת הפעילות ההתיישבותית של התנועה הציונית בארץ ישראל , והמבוי הסתום שאליו נקלעו אנשי העלייה השנייה בעקבות אי הצלחתם לכבוש את העבודה במושבות " . ) מ' נאור וד' גלעדי , ארץ ישראל במאה העשרים , מיישוב למדינה , 1950-1900 עמ' ) . 60 א . כיצד השפיעה התנועה הציונית על תהליך ההתיישבות השיתופית ? ב . אילו דגמים של ההתיישבות השיתופית התפתחו בעלייה השנייה ? ג . ארתור רופין טען כי התנועה הציונית סללה נתיב יישובי חדש - לא התיישבות פילנתרוּפית או קפיטליסטית אלא התיישבות לאומית המנצלת את המיטב שבאדם . למה כוונתו ? ד . קראו את הציטוט המופיע בפתיחת הפעילות והסבירו : האם ההתיישבות השיתופית הייתה פרי אי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית