נשים בעלייה ובהתיישבות נשים והעלייה לארץ ישראל בשתי העליות - העלייה הראשונה והעלייה השנייה - עלו לארץ משפחות . לטענת החוקר ג' אלרואי , המסע לארץ ישראל הבליט שוני מגדִרי - שוני בין נשים לגברים . שוני זה בלט בעיקר בעת עליית המשפחות . במקרים רבים עלה אבי המשפחה לבדו לפני משפחתו על מנת להכין בסיס לעליית המשפחה - להשתלב בעבודה ולאתר מקום מגורים מתאים . כבר בשלב זה הוטל על האישה לנהל את המשפחה , ולדאוג לכלכלתה ולחינוך הילדים . ומשהגיעה שעת העלייה היה על האישה להתמודד עם ההכנות לעלייה : להשיג אישורי יציאה לה ולבני משפחתה , לרכוש כרטיסים לנסיעה , לארוז את המיטלטלין של המשפחה ולהגיע לנמל . על האישה , שהייתה מטופלת בדרך כלל בילדים , הוטלה משימה מורכבת בתקופת המסע לנמל היעד ואחר כך במשך ההפלגה . לא אחת ניצלו נותני השירותים , פקידים ומתווכים , את חוסר ניסיונה של האישה ּב ִ סב ַ ך הביורוקרטיה , ואת תמימותה . לכן , טוען אלרואי , כי החוויה של האישה בעת המסע לארץ ישראל הייתה שונה לחלוטין מן החוויה של הגבר - היא הייתה מורכבת ומסובכת יותר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית