עולים בעלי תודעה לאומית מגיעים לארץ ישראל עלייה או הגירה החל ב1881- החלו להגיע לארץ ישראל עולים חד ּ ֵרי אידאולוגיה לאומית . בתקופה שבין " סופות בנגב" ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה ) 1914 ( עלו לארץ ישראל כ55- אלף עולים . מקור המושג " עלייה לארץ ישראל" במסורת היהודית , שייחסה קדושה לארץ ישראל . לכן נהגו לומר כי הבאים לארץ ישראל " עולים לארץ ישראל , " ואילו העוזבים אותה - " יורדים מארץ ישראל . " כלומר , המושג " עלייה" מבטא התייחסות בעלת משמעות ערכית לעליות . לעומת זאת , יש חוקרים המתייחסים לעליות לארץ ישראל כמו לכל גלי ההגירה , ורואים בחברה שצמחה בארץ ישראל - חברת מהגרים . חלק מן העולים שהגיעו לארץ ישראל החל ב1881- האמינו ברעיון התחייה הלאומית . לדוגמה , זאב ד ּ ו בְ נֹוב , שעלה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית