פרק ז : עלייה והתיישבות בימי העלייה הראשונה והעלייה השנייה בעיקר ב"ארבע ערי הקודש : " ירושלים , חברון , צפת וטבריה . בערים אלה התגוררו היהודים בצד שכניהם הערבים . רוב התושבים היהודים בארבע ערי הקודש התפרנסו מכספי ה"חלוקה , " ותלותם בכספים הייתה גדולה מאוד . כל עיכוב במשלוח הכספים מחוץ לארץ היה עלול להמיט חרפת רעב על היישוב . במחצית השנייה של המאה ה , 19- עוד לפני שבאו העולים חד ּ ֵרי האידאולוגיה הלאומית - חלו שינויים בארץ ישראל : ְ א . התיישבות - אנשים מּבני היישוב הישן בירושלים החלו להקים בסיוע כספי נדבנים שכונות חדשות מחוץ לחומות העיר , בתהליך המכונה היציאה מן החומות . ב . כלכלה - צעירי היישוב הישן לא רצו להישען עוד על כספי ה"חלוקה" בלבד , והקימו יישובים חקלאיים על האדמות שרכשו . ב1878- יצאה מצפת קבוצת אנשים והקימה את היישוב גיא אֹוני על אדמות הכפר הערבי ג'אעּוני . שבועות אחדים לאחר מכן יצאה קבוצה אחרת מירושלים והקימה את המושבה פתח תקווה על אדמות הכפר הערבי אמלּבס ֵ .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית