לחזרה ולדיון . 1 לדעת ההיסטוריון י' גולדשטיין , הנטייה לעבודת ההווה לא הזיקה לפעולות התנועה הציונית , לא עיכבה את התפתחותה , ואפילו הגבירה את כוחה למרות הקשיים שנלוו לה . א . מהי עבודת ההווה ומהם הגורמים להתפתחותה ? ב . באילו פעולות התבטאה עבודת ההווה ? פרטו . ג . מהם הקשיים שליוו את עבודת ההווה ? ד . כיצד לדעתכם הגבירה עבודת ההווה את כוחה של התנועה הציונית ? פעילויות ומצגת toldot . cet . ac . il לומדים היסטוריה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית