" עבודת ההווה" - משמעותה וגילוייה כיווני הפעולה של "עבודת ההווה" הציבור היהודי גילה מעורבות עמוקה במתרחש בתנועה הציונית , ונהג לקיים שיחות ודיונים על התנהלות התנועה ועל החלטותיה . יהודים הצטרפו להסתדרות הציונית , שילמו דמי חב ֵ ר בתרומת " השקל , " השתתפו בבחירת נציגים לקונגרסים הציוניים , ורכשו את מניות בנק " אוצר התיישבות היהודים . " הפעילות הציונית התרכזה בסניפים של התנועה הציונית , ובמזרח אירופה גם בבתי כנסת . בבתי הכנסת היה אפשר לערוך פעילות לאומית בלי הכנות מיוחדות , ובלי לחשוש מפני השלטון . בראשית המאה ה20- נוספו לפעילות הציונית פעולות שנועדו לחזק את הציבור היהודי במקומות מגוריו . הפעולות האלה כונו " עבודת ההווה . " " עבודת ההווה , " פירושה : פעילות מידית של האגודות הציוניות בקרב היהודים בחיי היוםיום שלהם ובמקומות מושבם . "עבודת ההווה" כללה : א . פעולות חינוך לחיזוק ההכרה התרבותית-הלאומית  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית