פרק ו : ההגשמה הלאומית בתפוצות פעולות "עבודת ההווה" במסגרת עבודת ההווה הושקעו מאמצים רבים בפעילות חינוכית ותרבותית בקרב המבוגרים . פעילות זו כללה לימוד השפה העברית ולימוד ההיסטוריה של עם ישראל . במסגרתה הוקמו ספריות ומועדונים שטיפחו את התודעה הלאומית בקרב המבוגרים . פעילות מיוחדת נעשתה על ידי הקמת " חדרים מתוקנים" - חדרים שמטרתם הייתה להקנות לתלמידים חינוך ציוני . חדרים מתוקנים הוקמו מ1898- בערים בדרום רוסיה , ומספרם הלך וגדל במהירות . הילדים למדו בהם לימודי קודש כמקובל בחדר המסורתי . בחדרים המתוקנים למדו בעיקר את השפה העברית ואת ההיסטוריה של עם ישראל . המורים בחדרים המתוקנים היו צעירים משכילים , מרביתם פעילים בתנועה הציונית . הם הנהיגו בחדרים המתוקנים שיטות לימוד חדישות שונות מאלה שהיו נהוגות בחדרים המסורתיים . החדרים המתוקנים לעומת החדרים המסורתיים נודעו אף בתנאים הפיזיים המשופרים ששררו בהם - ניקיון , תנאי היגיינה , אור ומרחב .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית