הרעיון הלאומי במבחן המעשה עד תום מלחמת העולם הראשונה התגשם הרעיון הלאומי באופנים שונים : עלייה לארץ ישראל והתיישבות בה ; פעילות חינוכית , תרבותית וחברתית בקהילות בתפוצות ; ופעילות מדינית שהגיעה לשיאה בקבלת הצהרת בלפור 2 ( בנובמבר . ) 1917 פעולות אלה דרשו מן ההנהגה ומן הציבור היהודי התפשרות וגמישות בתהליך ההגשמה של הרעיון הלאומי . היחידה תדון בשאלות המרכזיות האלה : באילו דרכים ביקשה התנועה הציונית להעמיק את פעילותה בּפ ְ זורה היהודית ועם אילו קשיים התמודדה ? מה ייחודו של מפעל ההתיישבות בתקופת העלייה הראשונה והעלייה השנייה ?) 1914-1881 ( עם אילו דילמות התמודדו ההנהגה הציונית והעם היהודי בימי מלחמת העולם הראשונה , וכיצד ? מה משמעותה של הצהרת בלפור , ומהם הגורמים שהביאו לפרסומה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית