מבט על הנושא 'גוונים ברעיון הלאומי-היהודי'הרעיון הלאומי-היהודי הושפע מכוחות חיצוניים : הקשיים שעוררה האמנציפציה , האנטישמיות המודרנית והמדיניות האנטי-יהודית של שלטון הצאר ברוסיה ; ובצד אלה - צמיחת הלאומיות האירופית והמאבקים של עמים באירופה לחירות . הרעיון הלאומי היהודי הושפע גם מכוחות פנימיים : חקר התרבות היהודית שערכה " חכמת ישראל , " הצורך בהחייאת השפה העברית , והכמיהה אר ּ ּכת השנים לציון . כל אלה חיזקו את התודעה הלאומית ואת הרגש הלאומי של היהודים . תנועת " חיבת ציון" הייתה התנועה הלאומית-היהודית הראשונה . היא הורכבה מאגודות לאומיות שהחלו לקום ברוסיה לאחר גלי הּפ ְ רעות ביהודים . עם חברי האגודות הלאומיות נמנו יהודים משכילים בצד רבנים , וסטודנטים צעירים בצד בעלי משפחות . " חיבת ציון" הדגישה את הקשר למולדת ההיסטורית - ארץ ישראל , ותמכה בציונות מעשית - עלייה לארץ ישראל והקמת חברה יצרנית . התנועה יצרה תשתית אידאולוגית וביססה את התודעה הלאומית בציבור היהודי . בנימין זאב הרצל הציג את תפיסת הציונות המדינית - ציונות המתבססת על מטרה מדינית : הקמת מדינה . לדעתו , מטרה זו תושג בפתרון מדיני גלו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית