לחזרה ולדיון . 1 א . ערכו טבלה המשווה בין הזרמים השונים של האידאולוגיות הלאומיות , והשוו בין המרכיבים האלה : הגדרת הבעיה , הצעת הפתרון , האמצעים להשגת הפתרון , הוגים ופעילים מרכזיים . היעזרו גם בפרק ד המציג את הציונות המדינית והציונות המעשית . ב . מה הן המסקנות העולות מן ההשוואה שערכתם ? ג . האם הפיצול האידאולוגי היה מקור חולשה של התנועה הלאומית או מקור כוח וחיוניות ? נמקו . . 2 ההיסטוריון ג' שמעוני טוען כי האידאולוגיה הציונית "יצרה או התיימרה ליצור" שילוב בין מסורתיּות ומודרניזם . א . הציגו דוגמאות לתהליך זה באידאולוגיה הציונית , וציינו אילו קשיים הוא עורר . ב . מדוע משתמש שמעוני בניסוח : "יצרה או התיימרה ליצור ? " פעילויות ומצגת toldot . cet . ac . il לומדים היסטוריה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית