אידאולוגיות לאומיות לא ציוניות ה ּ ּונד - מפלגה יהודית סוציאליסטית באותה שנה שבה התקיים הקונגרס הציוני הראשון ונוסדה ההסתדרות הציונית , ) 1897 ( נוסדה בווילנה שברוסיה בכינוס חשאי ובלתי לגלי מפלגה יהודית סוציאליסטית - מפלגת " ה ּ ּונד . " וְֵ ם המפלגה הוא קיצור השם ביידיש : " ברית כללית של פועלים יהודים בליטא , בפולין וברוסיה " . הבונד הגיע לשיא כוחו בקרב היהודים בשנת , 1905 אז נמנו בין שורותיו כ30- אלף חברים . בראשית דרכו רצה הבונד לצרף את היהודים למאבק שהתחולל ברוסיה נגד שלטון הצאר ולמען שיפור מעמד הפועלים . כלומר , בראשית דרכו סבר הבונד כי על היהודים להיאבק עם יתר תושבי המדינה על זכויותיהם כאזרחים ועל הצרכים של הפועלים היהודים . אבל החל ב1901- חל שינוי רעיוני בבונד , והוא החל להיאבק למען הצרכים הלאומיים של המיעוט היהודי . הבונד תבע להכיר בזכותם של היהודים לאוטונומיה לאומית-תרבותית בארצות מגוריהם . עוד הוא תבע להפוך את רוסיה לפ ֶ דרציה של לאומים , שלכל אחד מהם זכות להקים אוטונומיה לאומית-תרבותית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית