זרמים ומחלוקות בתנועה הציונית הלאומיות היהודית - מגוון אידאולוגיות וארגונים האידאולוגיה הלאומית שהניעה את תנועת " חיבת ציון" יצרה את הציונות המעשית . כעבור שנים ספורות , בעקבות פעילותו של הרצל , התפתחה התנועה הלאומית היהודית כתנועה פוליטית , והיא דגלה בציונות מדינית . בצד הציונות המעשית והציונות המדינית התפתחו בשלהי המאה ה19- בקרב העם היהודי עוד אידאולוגיות לאומיות . חלקן - בתוך התנועה הציונית , וחלקן - מחוצה לה . אידאולוגיות לאומיות אלה ביטאו זרמים ומחלוקות בלאומיות היהודית . האידאולוגיות הלאומיות אבחנו את הקשיים של הקיום היהודי , הציעו פתרון למצב , והציגו אמצעים להשגת הפתרון . בהגדרת הקשיים של הקיום היהודי התגלה לעתים דמיון בין האידאולוגיות הלאומיות , אבל בהצעת הפתרון הוצגו רעיונות שונים לפתרון קשיי הקיום של העם היהודי . בהשפעת הסביבה הכילו האידאולוגיות הלאומיות רעיונות מן הליברליזם ומן הסוציאליזם , ובצ ִ דם - רעיונות של אמונה דתית . האידאולוגיות הלאומיות קשורות בשמם של אישים מרכזיים והארגונים שהקימו . למשל , הציונות המדינית קשורה בשמו של הרצל ובהקמת הקונגרס הציוני . בצד אותם אישים פ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית