פרק ה : אידאולוגיות לאומיות - זרמים ומחלוקות התהליך ההדרגתי והאיכותי . אחד העם הדגיש כי במרכז התרבותי-הרוחני בארץ ישראל יתקיימו בצד פעולות התרבות גם חיי עבודה ומעשה - התיישבות , עבודת אדמה ומלאכה , ופעילות מפלגתית . אולם מתנגדיו התעלמו מכל המרכיבים של גישתו ותקפו את תפיסתו . בייחוד נהגו לציין שהוא קבע כי המרכז התרבותי-הרוחני יעסוק רק בתחיית התרבות היהודית . כמו פינסקר והרצל , גם אחד העם הבין את חומרת האנטישמיות ואת הסכנה הטמונה בה , אבל חזר ואמר כי אין להדגיש את הזיקה בין הלאומיות היהודית לבין האנטישמיות . לדעתו , טועים אלה המציגים את האנטישמיות כגורם העיקרי לשאלת היהודים . התנועה הלאומית היהודית חייבת לפעול ללא קשר להתגברות האנטישמיות , אלא מתוך רצון חיים לאומי פנימי . בניגוד לפינסקר ולהרצל הדגיש אחד העם את " צ ָ ַרת היהדות , " ולא את " צ ָ ַרת היהודים , " והתמקד בה . הוא סבר ש"צרת היהדות" - ביטול הייחוד התרבותי-היהודי בהשפעת ההשכלה והאמנציפציה , מסכן את הקיום היהודי . לטענתו , לא " צרת היהודים" - האנטישמיות והפוגרומים - מאיימת על הישרדותו של העם היהודי אלא מאיים עליה הרס התרבות היהוד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית