לחזרה ולדיון . 1 ההיסטוריון י' גורני מעריך את תנועת "חיבת ציון" וכותב : ] ... [ " 'חיבת ציון , ' שנתקיימה כתנועה של יהודי מזרח אירופה בין השנים 1882 עד , 1897 עד שקמה ההסתדרות הציונית בראשותו של תיאודור הרצל , הייתה תנועה ׁשֶ ּכׁש ְ לה , אבל רעיון שהצליח . " ) מראש-פינה ודגניה ועד דימונה , עמ' ) . 13 א . הציגו אבני דרך בהתפתחותה של תנועת "חיבת ציון . " ב . כיצד מעריך גורני את תנועת "חיבת ציון ? " על מה מתבססת הערכתו ? ג . מהי לדעתכם חשיבותה של "חיבת ציון ? " . 2 ההיסטוריון ש' אבינרי כותב : ] ... [ " הרצל היה הראשון שפרץ את מחסום דעת הקהל היהודית והעולמית , והפך את עניין הפתרון הלאומי לשאלת היהודים ] ... [ לעניינה של דעת הקהל העולמית . " ] ... [ ) הרעיון הציוני לגו ָ ניו , עמ' ) . 107-106 א . אילו מפעולותיו של הרצל גרמו לפריצת מחסום דעת הקהל היהודית והעולמית ? ב . מה היו הישגיו של הרצל ? ג . מדוע התפיסה הציונית שהציג הרצל מכונה "ציונות מדינית ? " . 3 ההיסטוריון ג' שמעוני טוען , כי תרומתו החשובה ביותר של הרצל הייתה ביצירת הכלים להשגת מטרותיה של הציונות ולא בגיבוש האידאולוגיה שלה . א . מה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית