הציונות - תנועה מדינית הרצל פורץ את הדרך ללאומיות היהודית בנימין זאב ) תאודור ( הרצל , ) 1904-1860 ( יליד בודפשט שבקיסרות אוסטרו-הונגריה , גדל והתחנך בסביבה ְ רוׂשיית מתחים לאומיים , סביבה שזה ּ ויֹות לאומיות התנגשו בה זו בזו ) מפה , 6 עמ' . ) 39 חייו של הרצל היו סמל להשתלבות היהודים בסביבתם , וקשרי משפחתו עם היהדות היו רופפים . בצעירותו בבודפשט ובבגרותו בווינה , שאליה עקרה משפחתו כשהיה בן , 18 התחנך הרצל על ברכי השפה והתרבות ההונגרית ועל ברכי השפה והתרבות הגרמנית . הוא רכש השכלה גבוהה - למד משפטים באוניברסיטה של וינה וקיבל תואר דוקטור למשפטים . הרצל החל לעסוק בעריכת דין אבל לזמן קצר בלבד ; אחר כך עסק בעיקר בכתיבה - כתיבת סיפורים , בעיקר מחזות , וכתיבת מאמרים . כמו רבים מן המשכילים היהודים באותן שנים האמין גם הרצל , כי מצוקת היהודים תיפתר אם היהודים יתבוללו בעמים שבקרבם הם יושבים . בשלב מסוים אף הגה תכנית קיצונית יותר : המרה המונית של הדת היהודית בקרב היהודים כאמצעי לפתרון בעייתם . הוא אמנם הצליח להשתלב בסביבתו , אבל בהשפעת האירועים ׂשחו ֶ ָ וה שינה את דעותיו - ופנה אל הפתרון הלאומי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית