לחזרה ולדיון . 1 ההיסטוריון ש' אטינגר טוען כי הגורמים להתעוררות הלאומיות היהודית קשורים בחלקם בתהליכים שהתרחשו בחברה היהודית , ובחלקם בתהליכים שהתרחשו בחברה האירופית . א . מיינו את הגורמים להתעוררות הלאומיות על פי תפיסת אטינגר . ב . כיצד השפיעו גורמים אלה על התעוררות הלאומיות היהודית ? ג . מה היו לדעתכם הגורמים המרכזיים ? נמקו . . 2 עם התעוררות הלאומיות היהודית בשלהי המאה ה19- החל תהליך היסטורי של מהפכה בחיי העם היהודי . א . מדוע התעוררות הלאומיות היהודית חוללה מהפכה בחיי העם היהודי ? ב . מדוע לדעתכם החלה המהפכה הלאומית היהודית דווקא באירופה ? ג . ההיסטוריונית א' שפירא טוענת , כי הלאומיות היהודית באה לעולם כתוצאה מאכזבה . מדוע ? ד . האם הלאומיות היהודית היא לאומיות אתנית ? לאומיות אזרחית ? הסבירו ) תוכלו להיעזר בפרק א . ) פעילויות ומצגת toldot . cet . ac . il לומדים היסטוריה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית