כוחות פנימיים מעוררים את הלאומיות היהודית החייאת השפה העברית , חקר התרבות היהודית והלאומיות היהודית הלאומיות היהודית התעוררה לא רק בהשפעת כוחות חיצוניים כמו האמנציפציה , האנטישמיות והלאומיות האירופית . תהליכים פנימיים שהתחוללו בעם היהודי סייעו אף הם להתעוררות הלאומיות היהודית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית