כוחות חיצוניים מעוררים את הלאומיות היהודית המעמד האזרחי של היהודים משתנה שינויים מפליגים התרחשו בחיי היהודים בעיקר במרכז אירופה ובמערבה . מאז סוף המאה ה18- ובמהלך המאה ה19- התחולל באזורים אלה תהליך האמנצ ִ יּפ ַ צ ְ יה ָ . במסגרת האמנציפציה ניתן שוויון זכויות אזרחי ליהודים , וכתוצאה ממנו נפתחה לפניהם הדרך החוקית להשתלב בכל תחומי החיים במדינה . מתן האמנציפציה העיד על נכונּות מדינות באירופה לבחון מחדש את מעמד היהודים . התהליך הושלם בשנות ה70- של המאה ה , 19- והשפיע על חיי היהודים מבחינה פוליטית , כלכלית וחברתית . אולם יישום האמנציפציה של היהודים במדינות אירופה היה שונה ממדינה למדינה , והיה תלוי במשטר ששרר בכל מדינה וביחס של החברה אל האמנציפציה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית