פרק ג : התעוררות הלאומיות היהודית - גורמים ונסיבות האמנציפציה משפיעה על חיי היהודים בהשפעת השוויון האזרחי יהודים רבים שחיו בגטאות שבערים יצאו מהם ועברו להתגורר בערים עצמן . יהודים אחרים היגרו מיישובים קטנים לערים המרכזיות בתהליך ע ִ יּור מהיר . אלה וגם אלה השתלבו בחיי העיר ובכלכלה העירונית . יהודים אמידים השתלבו בתחומי כלכלה חדשים - בבנקאות ובתעשייה . הם יעצו לממשלות ולמלכים בענייני כספים וסייעו להם לייסד בנקים לאומיים . בין הבנקאים היהודים החשובים באותה תקופה היה גרשון ּב ְ לי ְ כֶרדר , יועצו הכספי של ּב ִ יסמְרק ) קנצלר גרמניה , ) ומשפחת רֹוטׁש ִ ילד , שהעניקה הלוואות לממשלות רבות באירופה . ּבניה ָ זכו לתארי אצולה ואף השתלבו בחיים הפוליטיים . הם ישבו בפ ַ רנקפּורט , בווינה , בלונדון , בנ ּ ֹולי ובפריז , ולכן ְ הייתה משפחת רוטשילד סמל לשליטת היהודים בכלכלה הבין-לאומית . משפחת רוטשילד אף עסקה במימון חברות רכבת ובהנחת מסילות ברזל . מסילות הברזל העיקריות בצרפת , בבלגיה , באוסטריה ובאיטליה מומנו בידי משפחת רוטשילד . גם רוב מסילות הברזל ברוסיה מומנו בידי בעלי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית