מבט על הנושא 'עידן הלאומיות האירופית'אירועי המהפכה הצרפתית ) 1789 ( נחשבים לגילוי ראשון של הלאומיות המודרנית . בניגוד ללאומיות האזרחית שהתפתחה בארצות הברית ובמערב אירופה , התפתחה במרכז אירופה ובמזרחה הלאומיות האתנית . הרציונליזם , הגות ההשכלה ותהליך החילּון השפיעו על צמיחת הלאומיות המודרנית . הלאומיות ינקה מן הרעיונות האוניברסליים שקידשו את חירות האדם ואת ריבונות העם ומהיחלשות הזהות הדתית . להתפתחותה הוסיפו תהליכי המודרניזציה והדמוקרטיזציה שאפיינו את המאה ה . 19- פעילי התנועות הלאומיות בראשית דרכן היו בני שכבת האינטליגנציה . בהדרגה הונחלו הרעיונות הלאומיים להמונים באמצעות סמלים לאומיים . סמלים אלה יוצרים לכידות , משמשים אמצעי חינוכי , ומעצימים את התודעה הלאומית . לאורך כל המאה ה19- התחוללו באירופה מאבקים לאומיים . מהמחצית הראשונה של המאה ה19- עד למהפכות 1848 התאפיין המאבק הלאומי בעיצוב הרעיונות הלאומיים בהשפעת הליברליזם . כזה היה לדוגמה המאבק של התנועה הלאומית של יוון , שאימצה את סיסמאות המהפכה הצרפתית . המאבק הלאומי בתקופה זאת התאפיין גם בהקמת ארגונים ובפעילות לחיזוק הזהות הלאומית - כ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית