לחזרה ולדיון . 1 במאבקים הלאומיים באירופה התקיים שילוב בין אינטרסים פוליטיים של המעצמות לבין מאבק אידאליסטי למען החירות . א . ציינו אבני דרך במאבקיהם של היוונים ושל הפולנים לעצמאות . ב . כיצד מצא את ביטויו השילוב בין אינטרסים פוליטיים למאבק אידאליסטי לחירות - במאבקיהם לעצמאות לאומית ? ג . לפניכם הערכות על הלאומיות . כיצד הן התבטאו במאבקים הלאומיים באירופה ? " הלאומיות היא עיקרון פוליטי ולפיו לכל אומה זכות למדינה " . " הלאומיות משחררת אך גם משעבדת " . " הלאומיות נישאת בראשונה על ידי האינטליגנציה " . . 2 החוקר מתיו ס' אנדרסון קובע , כי במחצית השנייה של המאה ה19- השפיעה הלאומיות על חלקים נרחבים של מזרח אירופה ומרכזה . הלאומיות חוללה באזורים אלה גם הרס פוליטי וגם יצירה פוליטית . א . הציגו דוגמאות להרס הפוליטי שחוללה הלאומיות . הסבירו . ב . הציגו דוגמאות ליצירה הפוליטית שחוללה הלאומיות . הסבירו . ג . האם אפשר לטעון כי החלטות הוועידות שהתכנסו לאחר מלחמת העולם הראשונה מבטאות הישג של הלאומיות ? פעילויות ומצגת toldot . cet . ac . il לומדים היסטוריה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית