בהשפעת מלחמת העולם הראשונה - מדינות לאומיות מוקמות באירופה מלחמת העולם הראשונה - מלחמת הלאומים המאבקים הלאומיים , שעוררו רגשות לאומיים עזים , היו אחד מהגורמים למלחמת העולם הראשונה . כוחה ההרסני והמסוכן של הלאומיות מצא את ביטויו בגורמים שהובילו למלחמה זו . בגבול גרמניה-צרפת פרץ סכסוך בנוגע לאזור אלזס-ל ֹ ֵרן ) עמ' . ) 37-36 בין שתי המדינות שררה מתיחות ממושכת בנוגע לשליטה באזור . בעקבות המלחמה ב1871- נאלצה צרפת למסור לגרמניה את אזור אלזס-לורן שהיה בשליטתה . הדבר פגע בגאווה הלאומית של הצרפתים והגביר את המתיחות בין שתי המדינות . אזור אלזס-לורן כונה בפי הצרפתים " המחוזות ה ׁ דּודים" והם אף ראו בתושבי שְ האזור "חברים באומה הצרפתית . " סכסוכים לאומיים התעוררו גם בקרב הקבוצות האתניֹות בבלקן , ושיאן היה כאמור בהתלקחות מלחמה באזור בשנים 1913-1912 ) עמ' . ) 38  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית