מאמצע המאה ה19- עד ראשית המאה ה : 20- דיפלומטיה ומלחמה מאפייני המאבק הלאומי באירופה במחצית השנייה של המאה ה19- לאחר כישלונן של מהפכות " אביב העמים" איבדה הלאומיות האירופית מאופייה הליברלי , ובמחצית השנייה של המאה ה19- התגלו בה תופעות של תוקפנות כלפי עמים אחרים . דבריו של אוטו פֹון ּביס ְ מְרק , ראש ממשלת ּ פרּוסיה , מבטאים את המאבק שהתחולל באותה תקופה . ּביסמרק טען כי הבעיות הגדולות של התקופה לא ייּפתרו בנאומים ב ּ ּפְרלמנטים או בקבלת החלטות בהצבעה דמוקרטית , אלא לדבריו , " ּבדם ְ וברזל" - ביטוי המעיד על מדיניות המקדשת את המאבק הצבאי כאמצעי להשגת היעדים הלאומיים . איטליה - מאבק לשחרור משלטון זר  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית