מהמהפכה הצרפתית עד אמצע המאה ה : 19- מאבק ברוח הליברליזם מאפייני המאבק הלאומי באירופה במחצית הראשונה של המאה ה19- עד אמצע המאה ה19- פעלו תנועות לאומיות באירופה בהשראת המהפכה הצרפתית . נושאי הדגל של המאבק הלאומי היו החוגים הליברליים שהדגישו את הרעיונות האוניברסליים . פעילותם התבטאה במאבק למיגור המשטר הישן , המשטר המלוכני , ובתמיכה ברעיון ריבונות העם ) עמ' . ) 17 בתקופה זו נולדו והתגבשו גם רעיונות של שחרור לאומי בקרב עמים שלא הייתה להם עצמאות . עמים אלה ביררו את זהותם , ובחנו שאלות כמו מה מוצאם , ומה מקור שפתם ותרבותם . התנועות הלאומיות הדגישו כי לאזרחים הסמכות לקבוע מי יהיו שליטיהם ומה יהיו מוסדות השלטון שלהם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית