פרק ב : הלאומיות האירופית בחילופי תקופות למרות העקרונות המוצהרים של המהפכה הצרפתית , שבשמם שלט נפוליאון , הוא לא אפשר שלטון עצמי ובחירות חופשיות בשטחים שכבש ולא התחשב באופי הלאומי או בתרבות של העמים ששלט עליהם . על רקע זה החלו להתגבש תנועות לאומיות במדינות שהיו בשליטת קיסרות נפוליאון באירופה , והדרישות של העמים לחירות ולעצמאות גברו יותר ויותר . עמים אלה דרשו להיות שותפים לשלטון במדינותיהם , וביקשו להתאגד על מנת להשיג זכויות יסוד , כמו - חופש דיבור והבעת דעה . בגרמניה , בפולין , בבלגיה , ביוון ובספרד פרצו מרידות ׁ שֶל ּ ּו בפעולות איבה אלימות . המורדים דרשו עצמאות ושחרור מוחלט מהכיבוש הצרפתי . האימפריה של נפוליאון לא התקיימה לאורך זמן . קֹואליצ ְ יה של כמה מדינות באירופה לחמה בנפוליאון . צבאות הקואליציה הצליחו להביס את נפוליאון , לחדור לצרפת ולכבוש את פריז הבירה 31 ( במרס . ) 1814 נפוליאון נאלץ לוותר על כיסאו . החלטות קונגרס וינה מעוררות מאבקים לאומיים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית