לחזרה ולדיון . 1 י' אריאלי טוען : “ הלאומיות כתופעה היסטורית היא חדשה למדי . היא שואפת ליצור ולקיים חברה מאוחדת , שותפות של גורל , חיי חברה ומאו ַ ויים ומטרות המוצאים את ביטוים במדינה . אחדות זו היא אחדות מּודע ַ ת , המתקיימת על ידי מערכת של סמלים , פעילויות , טקסים , דימויים , ערכים , ומושגים המגדירים ומחזקים את המודעות של הזהות הקֹולקטיבית “( " . פירושים ללאומיות האמריקנית : ההשכלה , " היסטוריה ומטה-היסטוריה , עמ' . ) 306 א . מדוע טוען אריאלי כי הלאומיות היא תופעה חדשה ? ב . מהי מטרת הלאומיות לדעת אריאלי ? ג . מדוע ניתן לראות במהפכה האמריקנית ובמהפכה הצרפתית מהפכות לאומיות ? ד . מהו דגם הלאומיות שיצרו מהפכות אלה ומה הם מאפייניו ? ה . במה שונה הלאומיות האתנית מן הלאומיות שצמחה במהפכה האמריקנית ובמהפכה הצרפתית ? ו . מה הם גילוייה של “ האחדות המּודעת ַ " בלאומיות היהודית ? . 2 י' טלמון טוען : “ זיווגן של שתי מהפכות כבירות , המהפכה הצרפתית והמהפכה התעשייתית , הוא שחרץ את הו ָ ויית החיים ואת הלך רוחם עד " . 1848 ) רומנטיקה ומרי , עמ' ) . 12 א . מהי המהפכה הצרפתית ? ומהי המהפכה התעשייתית ?...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית