עיצוב הלכידות הלאומית וטיפוחה סמלים לאומיים בונים את הלאומיות לכל קבוצה לאומית יש סמלים לאומיים : דגלים , המנונים , ימי חג לאומיים , מיתֹוסים ומסורות . ההיסטוריון א' הובסבאום טוען כי תנועות לאומיות המציאו את הסמלים האלה על מנת לבסס את הדעה כי הלאום עתיק , יציב ומקודש . הקבוצה הלאומית דורשת מכל פרט לגלות לה נאמנות ולכבד את הסמלים ואת המסורות שלה . כך נוצרת דת אזרחית שבמרכזה - הקבוצה הלאומית . ההיסטוריון-הסוציולוג א' סמית טוען כי כוחם של סמלים לאומיים רב יותר אף מכוחן של אידאולוגיה ועקרונות , מכיוון שבאמצעותם ניתן להנחיל את הלאומיות להמונים . באמצעות הסמלים הלאומיים חדלה הלאומיות להיות נחלתה של שכבה קטנה של האינטליגנציה - הש ִ כבה הע ִ לית המשכילה , שכאמור , נושאת בדרך כלל את הלאומיות בראשיתה . הסמלים הלאומיים מונחלים לכלל הציבור באמצעות מפגנים ְ וע ֲ צ ָ רֹות , חגיגות וטקסים , ספרות ומוזיקה , ומאוחר יותר אף באמצעות התקשורת - עיתונות , רדיו , קולנוע וטלוויזיה . באמצעות הסמלים יכולים ההמונים ליצור מיתוסים על אודות העבר ההרֹואי של האומה ועל אודות עתידה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית