אירופה - ע רש הלאומיות המהפכה הצרפתית - ראשית הלאומיות המודרנית חוקרים מייחסים את הגילוי הראשון של הלאומיות המודרנית באירופה לאירועים הקשורים במהפכה הצרפתית שראשיתה ב . 1789- בעת המהפכה הצרפתית פוזרה אספת ֵ המעמדות והוקמה האס ֵ פה הלאומית , שהייתה מוסד פוליטי משותף לכל המעמדות החברתיים בצרפת 27 ( ביוני . ) 1789 השם “ אספה לאומית" מעיד כי הצרפתים סברו , שכאשר נציגי העם נטלו את הריבונות מן המלך - נולדה האומה הצרפתית המודרנית . האספה הלאומית הכירה בזכותם של כל התושבים להיהפך לאזרחים שווים בזכויות ובחובות שלהם ללא הבדל מוצא , מעמד או רכוש . האספה הכירה בזכותם להשתתף בהכרעות פוליטיות - לקבוע חוקים , להקים מוסדות ולמנות שליטים . לפיכך , העם נטל את הריבונות מידי המלך השליט והוא נעשה הריבון . האספה הלאומית של צרפת פרסמה את הצהרת זכויות האדם והאזרח 26 ( באוגוסט . ) 1789 ההצהרה , שנּוסחה במושגים ּכלל אנושיים , התייחסה לכל בני האדם באשר הם ולאו דווקא לאזרחי צרפת . הצהרת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית