מהי לאומיות ? אומה , לאומיות ותודעה לאומית המושג לאומיות קשור במושג אומה . הבהרת המושג ׁשנּויה ְ במחלוקת בין חוקרים . אולם מוסכם כי כמה מרכיבים מרכזיים מסייעים בהגדרת מהות הלאומיות - הלשון , התרבות וההיסטוריה . א . לשון - הלשון משמשת כלי מלּכד של קבוצה לאומית . בעזרתה ניתן להנחיל אידאולוגיה , תרבות ומסורת - שהם מרכיבים המייחדים קבוצה לאומית . ב . תרבות - תרבות משותפת , הכוללת מנהגים , ספ ְ רּות ומסורות , וגם דת . לעתים משמשת הדת חלק מהגדרת הזהות הלאומית . כאלה הם לדוגמה , הקשר בין הדת היהודית לבין הזהות הלאומית היהודית , והקשר בין הדת הקתולית לבין הזהות הלאומית של הפולנים . ג . היסטוריה - ההיסטוריה המשותפת והמוצא המשותף  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית