עידן הלאומיות האירופית הלאומיות היא אידא ֹ ולֹוגיה פוליטית ונחשבת לתופעה חדשה יחסית בהיסטוריה האנושית . ראשיתה לפני כ200- שנים , וגם היום היא עדיין משפיעה על חיי היחיד והכלל . הלאומיות הייתה ועודנה נושא לדיון ולמחקר בכמה תחומי דעת : היסטוריה , מדע המדינה וסוציולוגיה . להתפתחות הלאומיות הובילו שינויים חברתיים , מדיניים ורעיוניים שהתרחשו במערב אירופה ובמרכזה החל באמצע המאה ה . 18- בהשפעת הלאומיות השתנו במהלך המאה ה19- והמאה ה20- גבולות מדיניים במרכז אירופה ובמזרחה . אימפריות , כמו האימפריה האוסטרו-הונגרית והאימפריה העות'מאנית , התפוררו למדינות . ומנגד , מתוך אוסף של יחידות מדיניות קטנות - נולדו מדינות חדשות גדולות כמו איטליה וגרמניה . היחידה תדון בשאלות המרכזיות האלה : מהי לאומיות ? מה הם הגורמים שהביאו לצמיחת הלאומיות ? מה אפיין את תופעת הלאומיות האירופית במאה ה ? 19- מה הם הגורמים הבונים את התודעה הלאומית ? כיצד השפיעה מלחמת העולם הראשונה על גילויי הלאומיות בראשית המאה ה ? 20-  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית