תפילות לעת צרה תפילה על החולה יש הנוהגים להתפלל תפילה זו על חולה שיש סכנה לחייו: יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה. שמות לד, ו לך יהוה הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך יהוה הממלכה והמתנשא לכל לראש. דברי הימים-א כט, יא ואתה בידך נפש כל חי, ורוח כל בשר איש, ובידך כח וגבורה לגדל ולחזק ולרפא אנוש. ולא יפלא ממך כל דבר ובידך נפש כל חי . 0 ארך אפים: סבלן. נצר: שומר, זוכר. נשא עון ופשע וחטאה: סולח לעוונות, לפשעים ולחטאים. ונקה: ומוחק אותם [אך הפסוק במקרא הוא: "ונקה לא ינקה"]. הנצח: הגבורה והנצחון. כי כל בשמים ובארץ: כי לך וממך כל המצוי ביקום. והמתנשא לכל לראש: ההתנשאות מעל לכל הראשים, מעל המנהיגים והמלכים. לא יפלא ממך: אין דבר שאיננו ביכולתך. אשר יצר: לדיון וביאור ראה לעיל, עמ' .226 תפילה על החולה: מי שיודע על חולה, במצב המעורר דאגה, רשאי גם לבקש לברך אותו בברכת החלמה מלאה, בסמוך לקריאת התורה בבית הכנסת [ראה כרך השבת, עמ' 224]. החולים המתברכים נזכרים בברכה זו בשמם ובשם אמם דווקא, בעקבות התלמוד הבבלי [שבת סו ע"ב]. תפילות ה...  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי