ברכות הריח חכמים תיקנו שצריך אדם לברך על דברים מיוחדים שהרחתם גורמת לו הנאה. המריח את ריחם הטוב של עצים ושל שיחים [כגון ורד והדס] מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא עצי בשמים. המריח את ריחם הטוב של עשבים [כגון נענע] מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא עשבי בשמים. המריח את ריחם הטוב של פירות [כגון אתרוג או לימון] מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, הנותן ריח טוב בפרות. המריח ריח טוב שאינו פרי, עץ או עשב [כגון בושם שמקורו לא מוגדר] מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא מיני בשמים.  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי