הנהגות הבוקר עם פקיחת העיניים בבוקר אומרים: [גבר אומר] [אשה אומרת] מודה אני לפניך מודה אני לפניך מלך חי וקים שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. עם הקימה נוטלים את הידיים בכלי המיוחד לכך. יוצקים מים שלוש פעמים על כל יד לסירוגין, ומברכים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים. 0 רבה אמונתך: חסדך הוא גדול [בעקבות איכה ג, כב-כג: "חסדי ה' כי לא תמנו, כי לא כלו רחמיו, חדשים לבקרים, רבה אמונתך" - בוקר בוקר מתגלים מחדש חסדיו של ה' עם האדם]. 0 נטילת ידים: רחיצת ידיים [בכלי]. מודה אני: אמירה זו יסודה בקבלת האר"י והיא פותחת את היום בהודאה לאל על חסדו בהענקת חיים בכל בוקר מחדש, שכן לפי תפיסת חז"ל השינה היא מעין מצב של מוות זמני, "אחת משישים למיתה" [תלמוד בבלי, ברכות נז ע"ב]. נטילת ידים: המנהג ליטול ידיים עם היקיצה וקודם לתפילת הבוקר ידוע כבר מן התלמוד הבבלי [ברכות ס ע"ב], ויסודו באמונה בכוחם המטהר של המים. הצורך בהיטהרות נובע, כנראה, מראיית השינה כמעין מוות זמני, על יסוד הטומאה שבה, ואולי מן העובדה שבשנתו נוגע האדם בחלקי גוף מוצנעים שאינם טהורים. המנהג ליטול כל יד ...  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי